Eerste Hulp Bij Overheidsopdrachten abonnement

CONCEPT

þ Waarvoor betaalt u? Een bijstandspakket met daarin een aantal minuten die u gedurende onbepaalde duur (aanvang op de dag na ontvangst van de betaling) spendeert zoals u wil. U kunt regelmatig detailvragen stellen (er wordt letterlijk gerekend per begonnen minuut), of u kunt een aantal ruimere vragen stellen waarvoor het antwoord meer tijd in beslag neemt.

þ Wat is uw voordeel? De helpdesk komt, omgerekend per uur, aanzienlijk voordeliger dan het standaard uurtarief voor consultancy, zij het met de hieronder beschreven beperkingen.
 

VOORWAARDEN

þ Het bijstandspakket geldt enkel voor contacten via telefoon en e-mail, voor specifieke vragen. Het pakket omvat geen persoonlijke consultatie of bezoek bij de cliënt.

þ De looptijd van het bijstandscontract is van onbepaalde duur. Indien u tijdens het jaar bijkomende minuten wil aankopen, geldt daarvoor het tarief overeenkomstig de formule (brons, zilver of goud) die u kiest. Indien u tijdens het jaar de aangekochte minuten niet opgebruikt, blijven zij geldig het jaar daarna.

þ Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Prijs (ex. btw)
€ 450,00