Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de wijzigingen van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.

Volgende items komen zeker aan bod:

 1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016. Deze wet is gewijzigd door:
  • Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten – BS 30 mei 2022
  • Wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur – BS 16 februari 2023
 2. KB Bestuur van 13 augustus 2023
 3. Wetsontwerp tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van kmo's tot die opdrachten te bevorderen.
 4. Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017. – gecoördineerde versie vanaf 1 september 2023
 5. Omzendbrief van 11 september 2023 - Reduceren van veiligheidsrisico’s in het kader van overheidsopdrachten. - Lekken van gevoelige informatie. – Spionage
 6. Koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied van de elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Wijziging – KB 4 september 2023

Heb je vragen? Stuur ze ons vooraf toe, zodat we er zeker aandacht aan kunnen besteden.

Prijs

Kostprijs 299 euro exclusief BTW. 
 

Praktische informatie

 • Data: 13 mei 2024 // 21 oktober 2024 // 5 december 2024 van 09u00 tot 12u00 
 • Minimaal 3 (in totaal) en maximaal 9 deelnemers om de opleiding te laten doorgaan
 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Locatie
APeXPRO, Schorrelaan 2/1 te 2660 Hoboken
Sessies
13 mei 2024
21 oktober 2024
5 december 2024

Registreren

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsgegevens
Facturatiegegevens
Facturatiegegevens
Door dit vakje aan te vinken verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden