Opleiding tot publieke aankoper

We verzamelen fysiek in een coronaproof omgeving. Kostprijs 450€/dag exclusief BTW, enkel in te schrijven voor het volledige programma. Minimaal 3 en maximaal 9 deelnemers. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. 

Programma dag 1

 • Inleiding tot de wetgeving overheidsopdrachten
 • De specifieke woordenschat van overheidsopdrachten
 • Het wettelijke kader
 • Het stappenplan van een overheidsopdracht
 • Marktverkenning
 • Juridische kwalificatie van een opdracht: werken, leveringen of diensten
 • De waardebepaling

Programma dag 2

 • De plaatsingsprocedures
 • De bijkomende mogelijkheden: aankoopcentrales, raamovereenkomsten, …
 • Wat met percelen?
 • Wat met varianten? En wat is het verschil met opties en gedeelten?
 • Drempelbedragen
 • Publicatietermijnen

Programma dag 3

 • De opdrachtdocumenten
 • Op te nemen in het bestek: selectie- en gunningscriteria
 • UEA
 • Ontvangst van de offertes
 • Verbintenistermijn: de geldigheid van de offertes
 • De openingszitting
 • Substantiële regelmatigheid
 • Prijsonderzoek
 • Sluiting van de opdracht
 • De motiveringsplicht en informatieplicht

Programma dag 4

 • Borgtocht en verzekeringen
 • Uitvoerings- en leveringstermijnen
 • Het einde van de opdracht
 • Voorlopige oplevering
 • Waarborgtermijn
 • Definitieve oplevering
 • Betalingen
 • KB Uitvoering

Locatie: APeXPRO - Antwerpen

 

Registreren

Vul de volgende gegevens in a.u.b. 

Locatie
APeXPRO - Antwerpen