Introductiecursus wetgeving overheidsopdrachten voor startende openbare aankopers

Introductiecursus wetgeving overheidsopdrachten voor startende openbare aankopers (1 dag)

In deze eendagscursus overlopen we kort alle wetgeving die gekend moet zijn door openbare aankopers.
Volgende topics komen zeker aan bod:

 • De specifieke woordenschat van overheidsopdrachten
 • Het wettelijke kader
 • Het stappenplan van een overheidsopdracht
 • Marktverkenning
 • Juridische kwalificatie van een opdracht: werken, leveringen of diensten
 • De waardebepaling
 • De gunningswijzen
 • De bijkomende mogelijkheden: aankoopcentrales, samenaankoop, raamovereenkomsten, …
 • Wat met percelen?
 • Wat met varianten? En wat is het verschil met opties en gedeelten?
 • Drempelbedragen
 • Publicatietermijnen
 • De opdrachtdocumenten
 • Op te nemen in het bestek: selectie- en gunningscriteria
 • Ontvangst van de offertes
 • Verbintenistermijn: de geldigheid van de offertes
 • De openingszitting
 • Substantiële regelmatigheid
 • Prijsonderzoek
 • Sluiting van de opdracht
  • De motiveringsplicht
  • De informatieplicht
  • Borgtocht en verzekeringen
  • Opdrachtdocumenten
  • Uitvoerings- en leveringstermijnen
 • Het einde van de opdracht
  • Voorlopige oplevering
  • Waarborgtermijn
  • Definitieve oplevering
  • Betalingen

Op 1 dag in vogelvlucht de basis meekrijgen? Boek die opleiding!

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina