Trainingen

APeXPRO verzorgt zowel openbare als in-house trainingen.

Met betrekking tot overheidsopdrachten stellen wij volgende opleidingen voor:

 • Introductie voor de ondernemer in de wetgeving rond overheidsopdrachten (4 u) – praktische begrippen- en procedurekennis. Volgende topics komen o.a. aan bod:
  • Welke artikels zijn van toepassing voor diensten, leveringen of werken
  • Verschillende procedures
  • Modaliteiten
  • Verloop van een procedure
  • Duurtijd van de opdracht
  • Herhalingsopdrachten
  • Kortingen
  • Percelen/gedeelten/varianten/opties
  • Indexatie
  • Borgtocht
  • Uitvoeringstermijnen
  • Beroepsprocedures
 • e-Procurement (4 u) – introductie e-Notification en e-Tendering: hoe vind ik overheidsopdrachten en hoe dien ik elektronisch in
 • Lezing en praktische bespreking van een bestek (4 u) - APeXPRO helpt ondernemers met het “lezen” van bestekken (wat vraagt de overheid en kunnen/willen we daaraan voldoen), voorbereiden en indienen van een offerte, begeleiding tijdens de pre- en postgunningsfase (wat zijn de mogelijkheden bij niet-gunning?).

Rond al deze onderwerpen kunnen wij ook bijkomende begeleiding bieden. Interesse of meer weten? Neem vandaag nog contact op.