Lokaal aankopen: kan dat, mag dat of heb ik straks een proces aan mijn broek?

Ondernemer

In de blog van december bespraken we al de topic KMO’s en overheidsopdrachten. Het kerstreces heeft niet alleen vreugde en warmte in onze harten gebracht, maar ook wat durf.

We krijgen hoe langer hoe meer vragen van lokale besturen om die “dekselse” overheidsopdrachtenwetgeving te komen toelichten bij de lokale ondernemers.

Hoera! Liefst in een uurtje … Wie mij al eens bezig heeft gehoord, weet dat ik daar dagen over kan vertellen (of zeuren) 😉. Zoals J.W. von Goethe het al zei: “In der Beschränkung, zeigt zich erst den Meister!” Als je het moeilijke tot de essentie kan terug brengen, dan ken je het echt.

Naast mijn passie voor het delen van kennis over de wetgeving overheidsopdrachten, kijk ik ook graag eens over het muurtje. Niet alleen aanbesteders krijgen bij mij aandacht, maar ook ondernemers. En daar wringt het schoentje soms, tussen lokale overheden en ondernemers.

Mag dat wel, lokaal aankopen?

Natuurlijk mag je lokaal aankopen! Het kan, MAAR je zult dat goed moeten motiveren in je bestek. Hoe moet dat dan zonder het risico te lopen op een proces?

Het begint met een goed bestek en de motivatie waarom je iets lokaal zou aankopen. Waarom mag dat niet geleverd worden door een firma die 75 km verderop haar activiteiten uitoefent? Het is misschien een kritische toepassing waar, bij problemen, hulp zeer snel ter plaatse moet zijn. Of de aanbesteder zal zich moeten verplaatsen en mag niet te veel diensttijd laten verstrijken tussen het heen- en weer rijden, want de aanbesteder moet operationeel blijven. De WAAROM-vraag speelt hierbij een grote rol. Als je die goed kan beantwoorden en motiveren, ben je al een stap verder.

Dan komt het volgende heikele punt, mag ik “babbelen” met de ondernemer? Een ondernemer bespreekt graag met jou de mogelijkheden en opportuniteiten van een aankoop. Dat zit nu eenmaal in het ondernemersbloed. Je doet hem dus geen plezier met een puur schriftelijke procedure, zoals de openbare procedure. Geef het maar toe, alles van naaldje tot draadje beschrijven, is aartsmoeilijk en ik durf er zelf niet goed aan te beginnen.

Wat dan? Onderhandelen natuurlijk! De huidige wetgeving zet je aan tot het gebruik van de onderhandelingsprocedures. Er zijn nu meer mogelijkheden ter beschikking om betere resultaten te boeken bij jouw overheidsopdrachten.

De eerste keer

De eerste keer dat je moet onderhandelen zal je je niet 100% op je gemak voelen. Het is dus raadzaam om je goed voor te bereiden. Dat doen we via de opleiding “Onderhandelen binnen de wetgeving overheidsopdrachten”.

Je krijgt het juridisch kader mee, met alle mogelijkheden die dat biedt. Tips & tricks en sjablonen zetten je op weg. Na het theoretisch gedeelte brengen we dit meteen in praktijk via enkele oefeningen. Na deze opleiding kan je als geoefend onderhandelaar aan de slag!

Weg koudwatervrees. Op naar betere resultaten!

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer
Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.

Volg onze updates:   Facebook pagina   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Het NIEUWE e-Procurement voor openbare aankopers (1d basiscursus)

In deze opleiding leren we u het nieuwe landschap ontdekken, dossiers opbouwen, publiceren van aankondigingen en ontvangen van offertes. Kortom alles wat u nodig heeft om feilloos het nieuwe e-Procurement systeem te gebruiken.
.