Interim Management

APeXPRO biedt tijdelijke vervanging voor uw 'ontbrekende' inkopers.

Wij helpen u bij het screenen en/of opleiden van nieuwe vaste medewerkers.

Tijdens vakantieperiodes, zwangerschapsverlof of langdurige afwezigheid kunnen wij uw team aanvullen.

APeXPRO evalueert het inkoopproces en ontwikkelt indien nodig een nieuw inkoopbeleid of stelt verbeteringen voor.

Indien gewenst kunnen uw medewerkers worden begeleid bij het implementeren van nieuwe methoden door het verwerven van nieuwe competenties en vaardigheden, al dan niet via specifieke training.

We analyseren en optimaliseren uw leveranciersbestand, waar verandering niet noodzakelijk is. Samen met uw vertrouwde leveranciers onderzoeken we de situatie en zoeken we naar mogelijkheden voor verbetering.

Wilt u ook een inkoopexpert op uw inkoopafdeling? Neem dan contact met ons op!

 

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.
.