Onderhandelen

Iedereen komt regelmatig in aanraking met conflicten of tegenstrijdige belangen, zowel intern als in contacten met klanten of leveranciers. Conflicten kunnen veel energie kosten, maar er zijn manieren om ervoor te zorgen dat de uitkomst positief is.

APeXPRO kan u ondersteunen in het hanteren van conflicten en tegenstrijdige belangen via onze opleidingen. We maken gebruik van het Thomas-Kilmann model om dieper in te gaan op de onderliggende processen van conflicten. Daarnaast kijken we naar manieren waarop u een conflict binnen een specifieke context in uw voordeel kunt ombuigen.

Wij leren u onderhandelen op de meest constructieve manier!

Heeft u interesse in een open opleiding conflicthantering of een opleiding op maat? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.

Duurzaam aankopen

Wat omvat duurzaam aankopen precies? Beperkt het zich tot het ecologische aspect, of zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden? Is circulair aankopen hetzelfde als duurzaam aankopen, en zijn er verplichte ISO-normen van toepassing? Hoe integreer ik dit correct in mijn bestek, zowel bij de selectie- en gunningscriteria als in de uitvoeringsvoorwaarden?
.