Aankoopbeleid

Heeft u het gevoel dat er nog ruimte is voor verbetering binnen het aankoopproces van uw organisatie?

APeXPRO kan u helpen om dit te bekijken en te optimaliseren. We stellen een nieuw aankoopbeleid op of doen voorstellen tot verbetering. Daarnaast kunnen we uw medewerkers begeleiden in een nieuwe manier van werken door het aanreiken van nieuwe competenties en vaardigheden, al dan niet via specifieke opleidingen. We analyseren en optimaliseren ook uw leveranciersbestand, waarbij we samen met uw vertrouwde leveranciers naar mogelijkheden voor verbetering zoeken.

Wilt u het aankoopbeleid van uw onderneming efficiënter maken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.

Duurzaam aankopen

Wat omvat duurzaam aankopen precies? Beperkt het zich tot het ecologische aspect, of zijn er nog andere aspecten om rekening mee te houden? Is circulair aankopen hetzelfde als duurzaam aankopen, en zijn er verplichte ISO-normen van toepassing? Hoe integreer ik dit correct in mijn bestek, zowel bij de selectie- en gunningscriteria als in de uitvoeringsvoorwaarden?
.