Contact

APeXPRO CommV
Schorrelaan 2 bus 1
2660 Antwerpen
+32 (0)493528897
info@apexpro.be

BE0654.879.266
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Send us your message

APeXPRO CommV bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt. Ze gebruikt deze gegevens om de opdrachten die ze van u ontvangt goed te kunnen uitvoeren. APeXPRO CommV heeft een gerechtsvaardigd belang om de contactgegevens van haar klanten ook te gebruiken om hen te informeren per post of per mail over de diensten die ze aanbiedt al dan niet in het kader van reclamecampagnes of nieuwsbrieven en e-commerce. Indien U als klant hiertegen bezwaar heeft, kan u dit steeds melden aan de GDPR verantwoordelijke. U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die APeXPRO CommV over u heeft opgeslagen en vragen om informatie te wijzigen of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw gegevens te laten overdragen aan een derde. De persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden zolang nodig om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren en zolang verantwoord rekening houdend met onze commerciële activiteit. Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid. Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze GDPR – verantwoordelijke: Anja Palmaerts, email: anja@apexpro.be. Indien u een klacht heeft over de werkwijze van APeXPRO CommV kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.apexpro.be/disclaimer-en-privacy.

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

.